Poradnik inwestora

Umowa na wykonanie robót budowlanych

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych. Nie jest to wymagane, ale dodatkowo zabezpiecza naszą inwestycję.

Umowa określa prawa i obowiązki obu stron, przedmiot umowy, czas realizacji, harmonogram robót budowlanych (taki harmonogram prac może również wykonać kierownik budowy) oraz cenę. Istotną częścią umowy są paragrafy określające sankcje za niewywiązywanie się z obowiązków zarówno wykonawcy inwestycji, jak i klienta. W umowie określony jest zakres działań, które firma bądź wykonawca zobowiązuje się zrobić. My, jako inwestorzy, zobowiązujemy się do przekazania placu budowy, przekazania projektu, który ma być realizowany, odebrania obiektu i zapłacenia uzgodnionej kwoty za wykonania zadania.

Możemy znaleźć firmę, która zobowiąże się do kompleksowego wykonania budynku, wówczas dobrze jest uwzględnić w umowie również informację, które z prac będą wykonane bezpośrednio przez wykonawcę, a które przez podwykonawców. Dom buduje się etapami - najpierw stan surowy, później podłączenie instalacji i jego wykończenia.

Dla bezpieczeństwa lepiej podpisać umowę z wykonawcą na wykonanie pewnego etapu robót. Jeśli wykonawca stanu surowego się sprawdzi, można zaproponować mu kolejne roboty. Najczęściej jednak zawiera się umowę na wykonanie stanu surowego z jednym wykonawcą, wykonanie instalacji z kolejnym, stolarki i robót wykończeniowych z jeszcze następnym.

poradnik inwestora: [1], [2], [3], [4]
kontakt