Poradnik inwestora

Działka budowlana to nie wszystko

Zakładamy, że inwestor ma już w posiadaniu działkę budowlaną. Jeżeli działka jest na terenach wiejskich, prawdopodobnie będzie wymagane uzyskanie Decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej - taka decyzję uzyskuje się we właściwym Urzędzie Gminy.

Następnie, inwestor musi skierować się do Wydziału Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy i uzyskać Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Tu należy złożyć wniosek o wypis oraz wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku, gdy tereny, na których inwestor zamierza budować nie mają opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego trzeba złożyć wniosek o warunki zabudowy.

Kolejnym krokiem to uzyskanie od uprawnionego geodety mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych, oraz wykonanie opinii geologicznej lub uzyskanie od projektanta oświadczenia o geotechnicznych warunkach posadowienia.

Następne potrzebne będą Warunki Technicznych Dostaw Mediów:

  • gazu (od Zakładu Gazowniczego),
  • energii elektrycznej (Zakład Energetyczny),
  • wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji)

Kolejnym krokiem będzie zakup projektu. W przypadku zakupu projektu projektowanego na zlecenie, projektant wykona projekt dostosowany do miejscowych warunków technicznych, natomiast przy zakupie projektu typowego inwestor musi samodzielnie zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego i projektu zagospodarowania działki. Adaptacja taka polega na dostosowaniu projektu typowego do warunków istniejących na działce inwestora, a więc dostosowanie fundamentów budynku do warunków gruntowo-wodnych, projekt wjazdu na działkę, często ogrodzenie działki.

poradnik inwestora: [1], [2], [3], [4]
kontakt